Maison Mansardée – Villa

Maison Mansardée – Villa

Maison Mansardée – Villa với kết cấu thép dưới chân núi Sơn Trà | 85 Design
Maison Mansardée là căn villa vừa được 85 Design hoàn thiện với vị trí ngay dưới chân núi Sơn Trà – một báu vật của Tp. Đà Nẵng. Mảnh đất xây dựng có vị trí đẹp, nằm ngay chân núi, bên cạnh là con suối nhỏ, lại rất gần biển. Khí hậu ở đây rất mát mẻ khác xa với những khu vực khác của thành phố…

nhà gia phúc
nhà gia phúc
nhà gia phúc
nhà gia phúc
nhà gia phúc
nhà gia phúc
nhà gia phúc
nhà gia phúc
nhà gia phúc
nhà gia phúc
nhà gia phúc
nhà gia phúc
nhà gia phúc
nhà gia phúc
nhà gia phúc
nhà gia phúc

Trả lời